ODGOVOR NA PRESUDU SUTKINJE U IMOTSKOM

144 Pogleda Komentiraj
DSO 0914 P

Presuda u ime Republike Hrvatske u Imotskom 21.prosinca 2023.godine tužena su 182 mrtva nasljednika i 3 živa nasljednika.U parničnom postupku postoje odvjetnici za mrtve i odvjetnici za žive, na koji način odvjetnik za mrtve nasljednike komunicira sa mrtvima ???,a šta se događa ako je tuženi mrtvi nasljednik živ dali i tada odvjetnik za mrtve zastupa tu živu osobu,ili tu osobu zastupa odvjetnik za žive nasljednike ??? sad je pitanje dali odvjetnik za mrtve zna da je osoba živa koju zastupa i dali odvjetnik za žive zna dali je tužena osoba mrtva???Presuda glasi utvrđuje se da je x vlasnik nekretnina u K.O Proložac prikazana i označena točkama sudskog vještaka x koja skica čini sastavni dio te odluke sljedom čega je tužitelj ovlašten zatražiti uknjižbu vlasništva uz izbris dosadašnje uknjižbe stvarnih vlasnika???.Obrazloženje:Tužitelji tvrde da posjeduju nekretninu 150 godina bez dokaza,a tuženica posjeduje dokaz iz 1922 godine i još ovjeren u sudu da to nije ostavila tužiteljima po rješenju o nasljeđivanju nego nasljednicima tuženih živih nasljednika.Tužena je uredno zaprimila tužbu za svoj suvlasnički dio koji poziv nije uručen tuženici iz razloga što je njezin sin  po rješenju o nasljeđivanju isto suvlasnik z.k. 126 koji nije tužen iz razloga što zemljišnik nije proveo rješenje o nasljeđivanju ima 26 godina.Sutkinja je u dokaznom postupku  tužitelja bez dokaza pročitala ugovor o doživotnom uzdržavanju iz 2006 godine koji se nemogu odnositi na z.u 126 jer to nije njihovo vlasništvo za koje oni tvrde da je.Zatim je sutkinja pročitala rješenja tuženice O.310/14 koje pravomoćno rješenje je  sama donila,a to sada želi pobiti i da od pravomoćnog rješenja tuženice donese novo pravomoćno rješenje koje će biti još pravomoćnije  ali za tužitelja,zatim rješenje o nasljeđivanju O.370/98 u kojem nasljednici nisu tuženi,zatim rješenje O.736/19 koji postupak je u prekidu zbog smrti nasljednika ali sutkinja isto donosi presudu bez obzira što je postupak u prekidu, rješenje o nasljeđivanju O.425/60,rješenje Z-258/62, zatim darovni ugovor iz 1962.Zaključak: Sutkinja pobija sva rješenja o nasljeđivanju i darovne ugovore  po člaku 21.zakona republike Hrvatske to je kazneno djelo za koje sutkinja mora odgovarati.To je naš sud u kojem sud pobija,a to je sve mito i korupcija.

Komentari

comments

RELATED ITEMS