SVADBENI OBIČAJI IZ IMOTSKE KRAJINE- SKRINJE -

5149 Pogleda Komentiraj
8383 O

 Skrinje

Dan prije vjenčanja, tj. u subotu bile su organizirane skrinje, a to su pokućstvo, garderoba, darovi za svatove i druge stvari koje je mladenka pribavila za zajednički život. Neizostavni dio skrinja su bili i predmeti za svakidašnju uporabu kao; kudilja s vunom, pouz (pas širok desetak centimetara izrađen od ovčje mišine), vreteno, kosir, torbe, vriće, opanci oputaši, kušini, sukanci od vune, a nikako se nije smjelo zaboraviti raspelo i očenaši. Po skrinje bi obično dolazio djever s konjima, a ako je postojala mogućnost (kakav-takav put), skrinje su bile prevožene kolima, ali su najčešće skrinje bile prevožene na konjima ili bi ih prenosile seoske žene na leđima. Naime, za prijevoz skrinja morao se pobrinuti mladoženja. Djever je morao biti prisutan, te nadgledati utovar skrinja. Kad je sve bilo spremno za polazak djever je simbolično darivao čuvara robe, a obično je to bila mladenkina mlađa sestra ili bliža rodica. Ustvari je to bila osoba koja se najviše brinula oko spremanja i otpreme skrinja.

  Mladenka se nije smjela previše angažirati oko utovara i otpreme robe, jer bi ostali ukućani njen preveliki angažman mogli protumačiti kako želi što više toga odnijeti sobom. Ako je toga dana bilo lijepo vrijeme, sve vrjednije stvari bile su utovarene tako da se što bolje vide, a sve bi bilo okićeno grančicama bršljana. Prije polaska skrinje je trebalo blagosloviti, a to je redovito radila mladenkina majka. Mladenka je išla u pratnju skrinja do određenog mjesta (otprilike do pola puta), gdje je čekao mladoženja. Tada je ona simbolično predavala ključeve skrinja mladoženji.

Putom kojim su skrinje prolazile, okupili bi se mještani, a mnogi bi došli mladoženjinoj kući, te razgledali i komentirali donošeno ruho. Posebno se pazilo, da prva stvar koja se unosi u kuću bude raspelo, a zatim bi nakon blagoslova, u kuću mogle i ostale stvari. Čašćenje opet ne bi izostalo.

Ako je djevojka bila dotarica tj. jedina u roditelja, tada je ona bila bogatije opremana i darivana. Dotarice su nekada bile posebno na cijeni, ne zbog svog psihofizičkog stanja, nego iz sasvim jednostavnog razloga što su sobom, u novu obitelj donosile i veće materijalne vrijednosti. Često je to bila kakva stoka ili bolji komad zemlje

Komentari

comments