LOKALNI IZBORI 2017 HKS IMOTSKI

5926 Pogleda Komentiraj
6207 OB

PROGRAM HRVATSKE KONZERVATIVNE STRANKE

Stvorena na težnjama za što većom razinom slobode pojedinca i naroda u današnjem svijetu, Hrvatska konzervativna stranka (HKS) svoje djelovanje temelji na njegovanju nacionalnog identiteta i na načelima modernog europskog konzervativizma.

Svjesni rastuće potrebe za obranom individualnih i nacionalnih sloboda u globaliziranom svijetu, obvezujemo se da ćemo se u svom svakodnevnom djelovanju voditi ovim načelima:
I.

HKS Republiku Hrvatsku vidi kao državu ravnopravnih i slobodnih građana koji su jednaki pred zakonom, bez obzira na spol, dob te nacionalnu, rasnu ili vjersku pripadnost.

II.
HKS promiče vrijednosti nacionalnog suvereniteta i slobode obranjene u Domovinskom ratu te najoštrije osuđuje naslijeđe svih totalitarnih režima.

III.
HKS smatra da svaki građanin s pravom glasa na izborima snosi najveću odgovornost za stanje u državi te stoga mora imati pravo na slobodu govora i mišljenja, ali i izravnog utjecanja na političke prilike u državi preko instituta narodnog referenduma.

IV.
HKS brine o socijalnim pravima građana u onoj mjeri u kojoj to ne ugrožava financijsku stabilnost i dugoročnu opstojnost države te ne uzrokuje prekomjerno zaduživanje koje buduće hrvatske naraštaje vodi u dužničko ropstvo.
V.
HKS zagovara manje i svrhovitije namete te generalno pojednostavljenje poreznog sustava i porezni kontinuitet u svrhu lakšeg poslovanja poduzetnika te rasta konkurentnosti hrvatskog gospodarstva.

VI.
HKS staje u zaštitu prava i interesa hrvatskih građana diljem svijeta, a njeguje i poseban odnos s hrvatskom dijasporom, koji se ogleda kroz poticanje povratka iseljenika i njihovih potomaka te otvorenost za poduzetničke projekte koje dijaspora želi ostvariti u Republici Hrvatskoj.

VII.
HKS njeguje posebne odnose s Hrvatima u Bosni i Hercegovini te se zalaže za cjelovitost i stabilnost BiH uz inzistiranje na načelu nacionalnog suvereniteta za sva tri konstitutivna naroda.

VIII.
HKS drži da nacionalne manjine predstavljaju bogatstvo Republike Hrvatske te kao takve moraju biti integrativni dio hrvatskog društva i uživati poseban status kulturne autonomije, ali ne i posebnu političku zastupljenost u tijelima izvršne i zakonodavne vlasti.

IX.
HKS štiti život od začeća do naravne smrti, a obitelj drži temeljem hrvatskog društva te joj kao takvoj daje primat pri odlučivanju o svjetonazorskim aspektima odgoja i obrazovanja djece.

X.
HKS smatra da javna uprava, kao servis građana financiran novcem poreznih obveznika, mora biti učinkovita, moderna i transparentna.

XI.
HKS zagovara decentralizaciju Republike Hrvatske, a glavnim kriterijem za ustroj jedinica lokalne i regionalne samouprave drže njihovu ekonomsku održivost.

XII.
HKS vodi jednaku brigu o urbanom i ruralnom razvoju te posvećuje posebnu pozornost revitalizaciji hrvatskih sela i otoka.
XIII.
HKS teži opskrbi čistom i sigurnom energijom, energetskoj neovisnosti Republike Hrvatske i rastućem udjelu obnovljivih izvora energije u domaćoj proizvodnji.

XIV.
HKS zagovara slobodno tržište, lišeno protekcionizma i nelojalne konkurencije, a ulogu države vidi kroz smanjenje regulacije i birokracije te osiguravanje strogog pravnog okvira prema kojem se odvija pravedna trgovinska razmjena.

XV.
HKS Europsku uniju prihvaća isključivo kao zajednicu suverenih nacionalnih država koje međusobno surađuju na pitanjima od zajedničkog interesa te odbijaju njezino federalno uređenje i koncentriranje vlasti daleko od očiju građana Republike Hrvatske.

U Zagrebu 21. ožujka 2015.  www.prolozac-portal.net

 

Komentari

comments